OECD: Prawie pół miliona imigrantów może liczyć na azyl | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 24.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

OECD: Prawie pół miliona imigrantów może liczyć na azyl

Setki tysięcy imigrantów będą mogły zostać na stałe w Europie. Ilu będzie ich rzeczywiście, nie wie nikt. OECD twierdzi, że to największa fala migracyjna po II wojnie światowej.

Do Europy ciągną setki tysięcy imigrantów. Wiadomo, ilu przybyło, ale nie wiadomo, ilu jeszcze napłynie. Posługując się aktualnymi danymi organizacja OECD dokonała analizy i stwierdziła, że ok. 450 tys. z nich będzie przysługiwał azyl.

Jak podaje organizacja w analizie "Migration Policy Debates", do tej pory imigranci złożyli już 700 tys. wniosków o azyl; do końca bieżącego roku może być już milion podań. Ta liczba przekracza już teraz poziom z roku 1992, kiedy azylu szukało 630 tys. osób, które uciekły z Bośni po wybuchu wojny. w b. Jugosławii.

W podsumowaniu analizy stwierdza się, że obecny kryzys uchodźczy przysparza państwom europejskim więcej problemów nie tylko ze względu na większą liczbę osób szukających azylu, ale także ze względu na ich pochodzenie i powody, dla których opuścili własne kraje. To bardzo utrudnia rozpatrywanie ich wniosków.

Kroatien Serbien Flüchtlinge bei Tovarnik 22.09.2015

Do Europy dociera kilka pokoleń imigrantów doświadczonych wojną i uchodźstwem

Charakterystyczne cechy fali migracyjnej

W czerwcu 2015 o jedną trzecią wzrosła liczba uchodźców z Syrii, Iraku i Erytrei ze względu na toczącą się wojnę domową, rozkład instytucji państwowych w Libii i coraz gorszą sytuację bezpieczeństwa w Iraku, Afganistanie, Libanie i Turcji. Ponieważ nie zanosi się, by to się wkrótce zmieniło, fala uchodźców nie będzie opadać.

W latach ubiegłych niektóre państwa członkowskie OECD, takie jak Australia czy Wielka Brytania, utrudniały imigrantom dostęp do swoich terytoriów. Skutkiem takiej polityki jest duża ilość wniosków o azyl składanych w Niemczech, podkreślają autorzy raportu. Z drugiej strony, kiedy bada się stosunek liczby składanych podań o azyl do liczby mieszkańców danego kraju, najwięcej podań przypada na głowę w Szwecji: 7,8 wniosku na tysiąc mieszkańców. Na następnych miejscach znajdują się Austria i Szwajcaria.

Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge UMF

Nieletni imigranci rzadko składają wniosek o azyl

Po pierwsze asymilacja

Autorzy raportu wyrażają szczególne zaniepokojenie liczbą nieletnich, którym nie towarzyszy podczas ucieczki żadna dorosła osoba. Pomimo, że wiele z tych osób w ogóle nie składa wniosku o azyl, w roku 2014 wśród wnioskodawców było aż 24 tys. wniosków od nieletnich.

Zdaniem autorów raportu OECD Niemcy i Europa są w stanie podołać takiej fali imigrantów. Wskazują oni m.in. na 300 tys. ludzi uciekających przed wojną w Bośni i 78 tys. uciekinierów z Kosowa, którzy znaleźli się w Niemczech w latach 90. i na początku tego stulecia.

"We wszystkich tych sytuacjach krajom europejskim, pomimo całkowitego zaskoczenia, udało się poradzić sobie z sytuacją i asymilować imigrantów.

Autorzy raportu domagają się także, by kraje przyjmujące imigrantów od początku inwestowały w nich i poprzez nauczanie języka jak najszybciej włączyay ich w rynek zatrudnienia. W odróżnieniu od wcześniejszych fal imigrantów kraje Europy muszą być przygotowane na bardzo różnych nowych przybyszów. Zalecenie OECD: należy przygotować programy integracji przykrojone do różnych warunków i wymogów poszczególnych grup.

Jak stwierdzono, w trakcie badań imigranci przybywający do Europy nie należeli z reguły do najbiedniejszych warstw społeczeństwa swojej ojczyzny. Zazwyczaj mieli oni wyższy od przeciętnej poziom wykształcenia - dotyczy to szczególnie Syryjczyków, którzy należą do najlepiej wykształconych wśród obecnych migrantów i tych, którzy emigrowali w przeszłości. Co piąty Syryjczyk, który przybył do Europy w okresie styczeń 2013 - wrzesień 2014 podawał, że ma wyższe wykształcenie.

afpd / Małgorzata Matzke