Niemiecka ekspert: ″Zapobieganie radykalizacji to długotrwały proces″ | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 29.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Społeczeństwo

Niemiecka ekspert: "Zapobieganie radykalizacji to długotrwały proces"

By chronić młodych ludzi w Niemczech przed wpływami środowisk terrorystycznych, ma powstać narodowa strategia prewencji. Kryminolog Wiebke Steffen ocenia szanse i trudności.[WYWIAD]

Deutsche Welle: Prewencja radykalizacji i zwalczanie terroryzmu mają odgrywać w przyszłości dużo większą rolę. Podczas dorocznej sesji Federalnego Urzędu Kryminalnego był to ważny temat. Jak wygląda kwestia profilaktyki w Niemczech?

Wiebke Steffen: Jesteśmy na początku drogi. Mamy ogromne luki, jeśli chodzi o podstawową wiedzę. To znaczy, zanim podejmiemy decyzje w kwestii przeciwdziałania radykalizmowi, musimy najpierw poznać tło i przyczyny tego zjawiska. Wprawdzie posiadamy istotne wskazówki, co do możliwych przyczyn radykalizacji. Ale wiele jeszcze przed nami.

Czy to znaczy, że trzeba najpeirw prowadzić kilkuletnie badania, by stworzyć sensowną strategię?

Na wieloletnie badania nie ma już czasu. Możemy wykorzystać już posiadaną wiedzę, trzeba ją tylko zebrać i posortować. Naszym problemem obecnie jest to, że w przypadku prewencji mamy do czynienia z wieloma podmiotami i różnymi strukturami organizacyyjnymi. Nie ma jednak między nimi współpracy, wymiany i zespolonego działania.

Wiebke Steffen

Wiebke Steffen zajmuje się od 30 lat prewencją przestępczości

Czy tym należy więc tłumaczyć brak narodowego planu prewencji, którego wszyscy się domagają?

W naszym federalnym systemie trudno jest stworzyć narodowy plan, gdyż prewencja kryminalna leży w pierwszym rzędzie w gestii poszczególnych krajów związkowych oraz gmin i powiatów. Ale to niczego nie usprawiedliwia. Obecnie mamy problem, który jest tak poważny, że dostrzegamy potrzebę działania w skali narodowej. Postulował to wielokrotnie szef Federalnego Urzędu Kryminalnego. Bez narodowego programu przeciwdziałania, który określi rolę każdego podmiotu, zbyt wiele pytań pozostanie bez odpowiedzi, np.: co robi rząd, co landy, a co gminy? Co robią społeczne i rządowe instytucje? Jeśli nie usiądziemy razem, nie opracujemy i nie zrealizujemy jednej narodowej koncepcji, potrzeba będzie wielu lat, zanim zaczniemy przeciwdziałać zjawisku radykalizacji.

Odnoszę jednak wrażenie, że coś drgnęło. Jest wiele organizacji i podmiotów, które są tym zainteresowane i po części dobrze przygotowane. Jeśli uda się nam je zjednoczyć i połączyć tak, byśmy przy wykorzystaniu całej naszej wiedzy mogli działać ponadresortowo, wtedy możemy odnieść sukces.

Kryminolog Wiebke Steffen uchodzi za pionierkę prewencji kryminalnej i jest członkiem Rady Programowej niemieckiej Fundacji ds. Przeciwdziałania Przestępczości.

Matthias von Hein / Alexandra Jarecka

Reklama