Niemcy: coraz mniej wody | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 08.06.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

Niemcy: coraz mniej wody

Federalna minister środowiska prezentuje kosztującą miliard euro „Narodową Strategię Wodną”. Jak podkreśla, w Niemczech „nie może być żadnej walki o wodę”.

Narodowa Strategia wodna w Niemczech

Woda może już niedługo stać się towarem deficytowym.

„W przyszłości nie będzie sprawą oczywistą, że wody wszędzie będzie pod dostatkiem” – powiedziała niemiecka minister środowiska Svenja Schulze dziennikom grupy Neue Berliner Redaktionsgesellschaft.

Po wielu upalnych i suchych latach w wielu miejscach w kraju może wystąpić niedobór wody. Jak podkreśliła szefowa resortu, „chodzi tu nie tyle o jej brak, co problem z jej rozdziałem”. Dlatego konieczne jest „wypracowanie silniejszej równowagi pomiędzy regionami obfitującymi i ubogimi w wodę”.

Miliard euro w dziesięć lat

W „Narodowej Strategii Wodnej” Svenja Schulze opowiada się za zmasowaną rozbudową infrastruktury wodnej w kraju. Na ten cel w ciągu dziesięciu najbliższych lat przewiduje się wydanie 100 mln euro rocznie, czyli w sumie miliard euro.

Narodowa Strategia Wodna w Niemczech

Minister środowiska Svenja Schulze

Celem całego programu jest zapewnienie w roku 2050 wystarczającej ilości czystej wody na wszystkie związane z nią potrzeby. Władze komunalne i dostawcy wody powinni łączyć się w zrzeszenia regionalne i silniej ze sobą współpracować w skali ponadregionalnej. W grę wchodzi także budowa nowych sieci wodociągowych i dodatkowych zbiorników oraz zapór wody, o ile będą spełniały wymogi ekologii.

W przypadku braku wystarczającej ilości wody w określonych regionach nie wyklucza się sporządzania listy użytkowników, którzy powinni otrzymać wodę w pierwszej kolejności. Możliwe jest także wprowadzenie zróżnicowanych cen wody zużywanej w różnych porach.

Woda jest także czynnikiem gospodarczym

„Zmiana klimatu jest wielkim wyzwaniem dla gospodarki wodnej i wszystkich użytkowników wody” – stwierdza się w projekcie „Narodowej Strategii Wodnej”.

„Latem jest coraz cieplej i bardziej sucho, częściej zdarzają się ulewy, a obfite opady śniegu występują coraz rzadziej” – czytamy  dalej. Trzy następujące bezpośrednio po sobie suche lata pozostawiły znaczne ślady, prawdopodobieństwo powtórzenia się okresów suszy w przyszłych latach wzrasta ze wszystkimi związanymi z tym negatywnymi skutkami. Drugim wyzwaniem jest większe obciążenie rzek i jezior azotanami i fosforanami. Niepokoi również zwiększenie w wodzie ilości mikrocząstek plastiku i resztek leków.

Narodowa Strategia wodna w Niemczech

Trzy następujące bezpośrednio po sobie suche lata nie pozostały bez śladu.

„Ponieważ woda w przyszłości będzie coraz ważniejszym czynnikiem gospodarczym, jej niedostatek nie powinien wpływać negatywnie na naszą konkurencyjność” – podkreśliła minister Schulze. „Ważny jest dla mnie sprawiedliwy rozdział wody. Nie może być mowy o żadnej walce o wodę” – dodała.

Niemiecka minister środowiska już w roku ubiegłym zapowiedziała przedstawienie strategii zawierającej nowe działania i nowe priorytety w użytkowaniu wody w Niemczech. Największe znaczenia ma, jak wtedy zaznaczyła, zaopatrzenie społeczeństwa w wodę pitną i wodę do gotowania oraz prania.

(AFP, DPA, RTR/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>

Obejrzyj wideo 04:15

Uzdrawiająca moc wody według ks. Kneippa