Największe wyzwanie dla Niemiec w roku 2016 | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 31.12.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

Największe wyzwanie dla Niemiec w roku 2016

W mijającym roku do Niemiec przybył szacunkowo milion migrantów. Udało się ich przyjąć, ale teraz chodzi o coś więcej, o ich integrację.

Po tym, jak do Niemiec przybył milion migrantów, kraj stoi przed ogromnym wyzwaniem. Chodzi o to, by jak najlepiej zintegrować ich w niemieckim społeczeństwie. Nie wszystko do tej pory szło gładko. W roku 2016 to i owo trzeba będzie zrobić inaczej.

Rozdział uchodźców

Federacja w przyszłości przejmie koordynację rozdziału migrantów w Niemczech; do tej pory leżało to w gestii krajów związkowych. Podstawą do rozdziału będzie w dalszym ciągu tzw. "klucz z Koenigstein", tzn. liczba uchodźców przydzielanych poszczególnym landom zależeć będzie od ich wpływów z podatków i liczby mieszkażców. Przyjmuje się, że prawie połowa wszystkich migrantów otrzyma prawo pobytu w Niemczech. Za względu na dużą liczbę migrantów ich przyjęcie przekracza siły wielu krajów związkowych. Federacja organizuje w związku z tym tzw. „centra przejściowe”, skąd migrantów wysyłać się będzie dalej.

Deutschland Refugees of Rails Köln Workshop

Nauka języka to podstawa integracji

Odciążenie finansowe

Rząd RFN chce odciążyć budżet krajów związkowych w roku 2016 na sumę 4 mld euro. Od 1 stycznia 2016 federacja będzie wpłacać miesięcznie na każdego migranta 670 euro do kasy kraju związkowego, w którym on przebywa.

Dodatkowo kraje związkowe otrzymają 350 milionów euro na opiekę nad nieletnimi migrantami, którzy nie mają opieki dorosłych.

Na cele socjalnego budownictwa mieszkaniowego do roku 2019 federacja przeznaczać będzie 500 mln euro rocznie. Oprócz nieruchomości opuszczonych przez Bundeswehrę, komuny otrzymają do dyspozycji dalsze nieruchomości na bardzo korzystnych warunkach, aby przebudować je na mieszkania socjalne.

Opieka nad dziećmi

Ze względu na wygaśnięcie do roku 2018 zapomogi dla rodziców wychowujących dzieci w domu, zwolnione w ten sposób środki przeznaczone będą na poprawę opieki przedszkolnej.

Grenze Griechenland Mazedonien Flüchtlinge

Bez pomocy wolontariuszy sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza

Bezpieczny kraj pochodzenia

Albania, Kosowo i Czarnogóra zostały zakwalifikowane jako „bezpieczne kraje pochodzenia”. Oznacza to, że obywateli tych państw występujących o azyl w Niemczech będzie można szybciej odsyłać do ich krajów ojczystych. Ponadto osobom z tych krajów, które po 1 września 2015 złożyły wniosek o azyl, nie wolno pracować w Niemczech. Zakaz podejmowania pracy obowiązywać będzie podczas trwania procedury azylowej i po odrzuceniu ich wniosku o azyl. Większość tych przypadków dotyczy właśnie wnioskodawców z krajów bałkańskich.

Kursy integracyjne

Federacja wspiera kursy integracyjne dla osób ubiegających się o azyl, które mają tak zwaną „dobrą perspektywę pozostania w Niemczech”. Odnosi się to przede wszystkim do migrantów z takich regionów kryzysowych jak Syria. Dodatkowo władze federalne będą w większym stopniu dofinansowywać kursy integracyjne, których uczestnicy uczą się języka niemieckiego i zdobywają wiedzę o społeczeństwie.

Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

Imigranci mają za sobą ciężką przeprawę przez pół Europy

Centra recepcyjne

Osoby występujące o azyl, pochodzące z tak zwanych „bezpiecznych krajów pochodzenia”, muszą w przyszłości pozostać w centrach recepcyjnych do chwili rozstrzygnięcia ich wniosków. Wnioskodawcy z innych państw przebywać mają w tych ośrodkach maksymalnie do pół roku. Do tej mogli oni przeprowadzić się do innych mieszkań już po trzech miesiącach. Podczas pobytu w centrach recepcyjnych migranci mają otrzymywać tylko świadczenia rzeczowe.

Opieka zdrowotna

Od roku 2016 kraje związkowe RFN mogą zdecydować się na wprowadzenie specjalnej karty uprawniającej imigrantów do opieki zdrowotnej. Z taką kartą migranci mogą iść bezpośrednio do lekarza. Do tej pory musieli oni mieć zezwolenie odpowiednich władz.

Władze lądowe chcą zobowiązać publiczne kasy chorych do przejmowania kosztów leczenia imigrantów.

Walka z przemytem ludzi.

W przyszłości obowiązywać mają surowsze kary dla przemytników ludzi. Minimalny wymiar kary pozbawienia wolności ma być podniesiony z trzech miesięcy do pięciu lat. Do tej pory wielu osobom, które pomagały migrantom przedostać się do Niemiec, wymierzano tylko karę grzywny.

Daniel Heinrich / Małgorzata Matzke