Kwarantanna w Niemczech: Brandenburgia (Poczdam) | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 30.03.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Covid-Navigator

Kwarantanna w Niemczech: Brandenburgia (Poczdam)

Obostrzenia - Formularze - Ważne adresy i telefony.

Ze względu na duży wzrost infekcji COVID-19 niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI), a za nim niemiecki rząd, umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka. Dzieje się tak, kiedy w danym kraju lub regionie liczba nowych infekcji COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia przekracza 200.  

Zakwalifikowanie Polski (która wcześniej była „zwykłym” obszarem ryzyka) do obszarów wysokiego ryzyka znacznie skomplikowało podróże między Polską a Niemcami. Zarówno polski, jak i niemiecki MSZ apelują o unikanie podróży, które nie są niezbędne.  

Na granicy polsko-niemieckiej nie ma stacjonarnych kontroli granicznych, mają jednak miejsce wyrywkowe kontrole.  

Przyjeżdżając do Brandenburgii, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na przepisy dotyczące testu na koronawirusa, obowiązku izolacji oraz zgłoszenia przyjazdu. 

Test na COVID-19 

Od 21 marca podstawowym warunkiem wjazdu do Niemiec jest posiadanie już przy wjeździe negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Badanie nie może być starsze niż 48 godzin (czas liczy się od momentu pobrania próbki). Uznawane są testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Te ostatnie muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia – WHO (czułość ≥ 80 proc., swoistość ≥ 97 proc.).  

Wynik testu musi być podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Badanie należy przechować przez co najmniej 10 dni.  

Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (w przypadku ozdrowieńców) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu. 

Kto bez testu?

Jak czytamy w federalnym rozporządzeniu, testu nie muszą posiadać osoby przejeżdżające przez Niemcy tranzytem. Przy czym cel podróży należy wiarygodnie udokumentować. Podobnie test nie jest wymagany od osób, które przejeżdżały przez Polskę tranzytem, nie robiąc zbędnych postojów.

Także osoby, które zawodowo przewożą ludzi i towary, nie muszą robić testów, jeżeli przebywają w Niemczech lub w Polsce nie dłużej niż 72 godziny i przestrzegają restrykcji sanitarnych.

Z obowiązku wykonywania testu są zwolnione dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia oraz osoby, którym pozwolił na to w uzasadnionych indywidualnych przypadkach i przy wystąpieniu przekonujących powodów urząd zdrowia.

Obowiązkowa kwarantanna 

Kwarantanna obowiązuje także przy negatywnym wyniku testu. Nie zwalnia z niej nawet zaszczepienie przeciwko koronawirusowi lub przejście choroby. 

Przepisy Brandenburgii przewidują dla osób powracających z obszarów wysokiego ryzyka obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Można ją skrócić po pięciu dniach, po  wykonaniu kolejnego testu, gdy wynik będzie negatywny.  

Wyjątki: tranzyt

Kto jedynie przejeżdża przez Niemcy, nie musi przedkładać negatywnego wyniku testu przy wjeździe, nie musi zgłaszać przyjazdu, ani udawać się na kwarantannę. Należy jednak jak najszybciej opuścić Brandenburgię. 

Przewóz towarów i osób 

Ten wyjątek obowiązuje tylko dla osób zawodowo przewożących przez granicę towary lub ludzi, jeśli planowany pobyt w Brandenburgii nie przekracza 72 godzin (także jeśli jest to powrót po pobycie w Polsce do 72 godzin). 

W takim wypadku nie trzeba przedkładać negatywnego wyniku testu przy wjeździe, ani udawać się na kwarantannę. Jednak jeśli pobyt w Brandenburgii będzie dłuższy niż 24 godziny, należy wypełnić zgłoszenie przyjazdu (także przy powrocie z Polski po więcej niż 24 godzinach). 

Pracownicy sektora medycznego 

Lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników medycznych przyjeżdżających do pracy obowiązują takie same zasady, jak przewoźników towarów i osób. Z jednym wyjątkiem: muszą posiadać negatywny wynik testu na granicy. 

Rodziny 

Takie same przepisy (negatywny wynik testu przy wjeździe, brak kwarantanny oraz obowiązek zgłoszenia przyjazdu) dotyczą w Brandenburgii odwiedzin rodziny pierwszego (rodzice, dzieci) i drugiego (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo) stopnia pokrewieństwa. 

Dotyczy to ponadto odwiedzin u małżonków lub partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną czy dzieloną między siebie opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem. 

Pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci 

Ta grupa zwolniona jest z obowiązku kwarantanny, ale musi zgłaszać przyjazd, jeśli pobyt w Brandenburgii będzie dłuższy niż 24 godziny (lub jeśli jest to powrót po dłuższym niż 24 godziny pobycie w Polsce). Kto przekracza granicę codziennie musi testować się dwa razy w tygodniu. 

Należy posiadać przy sobie zaświadczenie pracodawcy lub szkoły w języku niemieckim, potwierdzające konieczność przekraczania granicy. 

Pracownicy sezonowi 

Ostatni wyjątek dotyczy osób przyjeżdżających do Brandenburgii do pracy sezonowej na dłużej niż trzy tygodnie. Muszą one zgłosić swój przyjazd i posiadać negatywny wynik testu na granicy, ale nie ma obowiązku ścisłej kwarantanny, jeśli w miejscu zamieszkania i pracy są odpowiednie warunki sanitarne gwarantujące utrzymywanie dystansu. Przez pierwsze 10 dni można wtedy opuszczać miejsce zamieszkania tylko w celu pracy.

Przygotowanie warunków sanitarnych i poinformowanie urzędu zdrowia jest obowiązkiem pracodawcy. 

Zgłoszenie przyjazdu  

Przed wjazdem do Niemiec trzeba zgłosić swój przyjazd na stronie Einreiseanmeldung.de i mieć przy sobie na wypadek kontroli dowód zgłoszenia (wydrukowany lub cyfrowo).  

Jeśli ktoś nie może wypełnić zgłoszenia w internecie, należy złożyć „deklarację zastępczą”. Chodzi o deklarację wjazdu, którą wręczają w wydrukowanej formie m.in. przewoźnicy. Jest ona także dostępna w języku polskim:

Wypełnioną deklarację zastępczą należy oddać przewoźnikowi, a w przypadku podróży samochodem i kontroli – funkcjonariuszowi policji. W ostateczności można ją wysłać na adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, Aussteigekarte, 69990 Mannheim.  

Deklaracja zastępcza jest przekazywana do właściwego urzędu zdrowia.  

Stan: 30.03.2021