Kwarantanna w Niemczech: Saksonia (Drezno) | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 03.03.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Covid-Nawigator

Kwarantanna w Niemczech: Saksonia (Drezno)

Obostrzenia - Kwarantanna - Ważne adresy i telefony.

Polska została zakwalifikowana przez niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI) jako obszar ryzyka. Inne, bardziej rygorystyczne przepisy obowiązują osoby przyjeżdżające z krajów zakwalifikowanych do obszarów wysokiego ryzyka lub obszarów mutacji koronawirusa. Pełny wykaz regionów znajduje się na stronie RKI. 

Obowiązkowy test i kwarantanna

Podróżujący z Polski lub innego kraju zakwalifikowanego przez Instytut Roberta Kocha jako obszar ryzyka muszą po przyjeździe do Saksonii zrobić test na koronawirusa. Koszty badania trzeba pokryć z własnej kieszeni. Wykaz przychodni i centrów testowych znajduje się na stronie związku lekarzy w Saksonii lub na stronie poświęconej koronawirusowi www.116117.de.

Można też przedstawić negatywny wynik testu zrobionego w Polsce. Test musi być wykonany najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem, a jego wynik podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Wynik testu należy przechować przez co najmniej 10 dni.

Nawet jeśli test był negatywny, podróżujący z Polski i innych obszarów ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Może ona zostać skrócona najwcześniej pięć dni po wjeździe i kolejnym negatywnym teście na koronawirusa. Wynik testu należy przechowywać przez co najmniej 10 dni. 

Tranzyt i mały ruch graniczny

Z obowiązku testu i kwarantanny zwolnione są osoby przejeżdżające przez Saksonię tranzytem. Również osoby zawodowo transportujące przez granicę towary i ludzi nie muszą poddawać się testom ani kwarantannie. To samo dotyczy osób, których działalność jest pilnie konieczna dla utrzymania zdrowia publicznego. 

Zwolnione są ponadto osoby, które w ramach małego ruchu granicznego przebywały z uzasadnionych powodów w Polsce nie dłużej niż 12 godzin oraz ci, którzy przyjeżdżają do Saksonii z kraju sąsiedniego na maksymalnie 12 godzin. Warunkiem jest jednak ważny powód podróży np. praca, nauka. Oznacza to, że nawet krótki wyjazd na drugą stronę granicy na zakupy, po benzynę, na koncert czy mecz wiąże się z obowiązkiem izolacji. 

Nie ma już wyjątku dla osób, które przeszły cykl szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ani dla osób, które przechodziły w przeszłości COVID-19. 

Pobyt u rodziny

Wyjątkiem są za to odwiedziny w Saksonii rodziny pierwszego stopnia pokrewieństwa (dzieci, rodzice), małżonków lub partnerów/partnerki tworzące na co dzień osobne gospodarstwo domowe czy też przyjazd z tytułu opieki na dzieckiem lub prawa do kontaktów z dziećmi.

Dłuższe pobyty tego typu, w tym odwiedziny krewnych drugiego stopnia pokrewieństwa (dziadkowie, wnuki), są możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19.

Bez kwarantanny, ale z testem

Od 18 stycznia 2021 r. pracownicy transgraniczni, studenci i uczniowie muszą raz w tygodniu robić test na obecność koronawirusa. Uznawane są testy robione w Polsce, o ile odpowiadają one wymogom RKI.

Z kwarantanny zwolnieni są także m.in. lekarze, personel pielęgniarski, medyczny, opiekuńczy (w tym opiekunki całodobowe), służby związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz wymiarem sprawiedliwości, jeśli mają negatywny wynik testu.

Podobnie jest m.in. w przypadku niezbędnych zabiegów medycznych, przyjazdu z powodu opieki nad osobami, które wymagają stałej pomocy.

Wszystkie wyjątki dotyczą tylko tych osób, które nie mają objawów COVID-19.

Ponadto odpowiedni urząd ds. zdrowia – po przedstawieniu mu ważnych powodów – może w pojedynczych przypadkach zadecydować o zwolnieniu z kwarantanny – czytamy w aktualnym rozporządzeniu rządu w Saksonii, dostępnym także w języku polskim. 

Zgłoszenie przyjazdu

Swój przyjazd do Niemiec należy zgłosić elektronicznie pod adresem www.einreiseanmeldung.de. Jeśli zgłoszenie tą drogą nie jest możliwe, podróżni mogą wypełnić deklarację wjazdu na papierze. Formularze takie wręczają m.in. przewoźnicy.

Potwierdzenie zgłoszenia należy nosić przy sobie, aby móc je przedstawić w razie kontroli.

Stan: 04.03.2021