Kobiety w Kościele. ″Apel o nieposłuszeństwo″ | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 19.02.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Społeczeństwo

Kobiety w Kościele. "Apel o nieposłuszeństwo"

„Kobiety w Kościele” to jeden z tematów obrad Episkopatu Niemiec w Trewirze. Rozmowa z ks. Helmutem Schüllerem, teologiem-dysydentem.

tagesschau.de. Reputacja Kościoła katolickiego jest dziś mocno nadszarpnięta. Powodem są podejście do spraw wykorzystywania seksualnego nieletnich, dykusja na temat pigułki antykoncepcji awaryjnej (pigułki "po", dla ofiar gwałtu, dop. red.) i pozycji kobiety w Kościele katolickim. Czy zła reputacja Kościoła jest rzeczywiście uzasadniona?

Helmut Schüller: Reputacja Kościoła katolickiego pozostawia wiele do życzenia, ponieważ nie sprawdzają się oczekiwania wiernych wobec Kościoła. Ludzie raz po raz manifestują swoje rozczarowanie. Kościół boi się o swój stan posiadania, gdy osoby świeckie zaczną przejmować ważniejsze funkcje. Kościół Światowy dobrze się czuje w roli monarchii absolutnej. Nikt jego władzy nie kontroluje, nikt nie może zakwestionować podejmowanych decyzji. Ale ludzie pragną Kościoła, który nie byłby reliktem minionych stuleci.

98. Katholikentag in Mannheim

Austriacki ksiądz Helmut Schüller udzielił wywiadu tagesschau.de

tagesschau.de. Koloński kardynał Joachim Meisner mówił o „katolikofobii”.

Helmut Schüller: To wielka przesada. Nie ma katolikofobii tam, gdzie Kościół wychodzi wiernym naprzeciw, gdzie się angażuje w społeczeństwie, albo oferuje duchowe wsparcie.

tagesschau.de. Na wiosennym zgromadzeniu Konferencji Episkopatu Niemiec w Trewirze przedmiotem obrad jest też „Współdziałanie mężczyzn i kobiet w życiu i służbie Kościoła”. Jaką rolę kobiety pełnią dziś w Kościele?

Helmut Schüller: Kobiety wypełniają zadania o charakterze bezpośrednio wykonawczym; głównie w służbach pomocniczych. Pracują zatem na rzecz mężczyzn.

Kobiety stanowią ponad połowę katolików i wykonują więcej niż połowę zadań w Kościele. Pomimo to dzień w dzień odmawia się zrównania praw kobiet i mężczyzn, i odnosi negatywnie do kapłaństwa kobiet.

Jest to absurdalne. Według Pisma Św. mężczyzna i kobieta są sobie równi i oboje zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To przecież powinno mieć swoje odzwierciedlenie w Kościele.

tagesschau.de. Jakie nadzieje można wiązać z obradami biskupów na ten temat?

Helmut Schüller: Pierwszym krokiem byłoby, gdyby przestano podkreślać w Kościele, że w tej sprawie zmiany są niemożliwe. Oczywiście należałoby się zastanowić nad sposobami wprowadzenia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Kościele tak, aby nie doszło do rozłamu i chaosu. Jasne, że to wymaga poczynienia wielu drobnych kroków, ale kiedyś trzeba ten proces zapoczątkować.

tagesschau.de. Co można by uznać za realistyczne? Jakie zadania kobiety mogłyby w najbliższej przyszłości wypełniać w Kościele?

Helmut Schüller: Możliwe jest według mnie wszystko, jeżeli biskupi zaczną poważnie podchodzić do oczekiwań wiernych. To należy w końcu do ich zadań. Wtedy i kapłaństwo kobiet byłoby możliwe.

tagesschau.de. Uważany za konserwatystę kardynał Joachim Meisner jak by nie było poczynił krok do przodu. Preparaty, które uniemożliwią zapłodnienie już uwolnionej komórki jajowej u zgwałconej kobiety, mają być dopuszczalne. Czy to jest postępowe, czy też oderwane od życia?

Helmut Schüller: Jest to zadziwiające. Wcale nie tak dawno toczono przecież zacięte boje o wystąpienie Kościoła z poradnictwa dla kobiet w sytuacjach konfliktowych. Teraz Kościół uświadomił sobie, że nie we wszystkich sytuacjach życiowych można obstawać przy nauce Kościoła i dekretować. Jest to pierwsza autentyczna próba respektowania decyzji wiernych.

tagesschau.de. Wskutek abdykacji papieża to, co było pozornie nietykalne, zostało wstrząśnięte w posadach. Czy mogłoby to mieć też wpływ na pozycję kobiet w Kościele?

Helmut Schüller: Myślę, że możemy się spodziewać pewnego otwarcia. Dzięki abdykacji urząd Papieża został odmitologizowany i stał się bliższy ludziom. To mogłoby być ważnym sygnałem i dla innych nierozwiązanych jeszcze spraw.

Helmut Schüller był wikariuszem generalnym diecezji wiedeńskiej. Głośny stał się w Europie jego "apel o nieposłuszeństwo", w którym wraz z prawie 400 austriackimi księżmi katolickimi żąda m.in. zniesienia celibatu, wyświęcania kobiet i komunii dla rozwodników. W związku z tym Watykan pozbawił go godności prałata.

tagesschau.de / Iwona D. Metzner

red. odp.: Elżbieta Stasik

Reklama