Co piąty mieszkaniec Niemiec ma korzenie imigranckie | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 04.08.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Społeczeństwo

Co piąty mieszkaniec Niemiec ma korzenie imigranckie

Coraz więcej mieszkańców w Niemczech ma pochodzenie imigranckie – tymczasem co piąty. Spowodowane jest to rekordowym napływem cudzoziemców, m.in. Polaków.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego, w ub. roku żyło w Niemczech 16,4 mln cudzoziemców – tak dużo jak nigdy dotąd. Stanowią oni 20,3 procent ogólnej liczby mieszkańców RFN, która wynosi obecnie ok. 81 mln. 56 procent imigrantów posiada niemieckie obywatelstwo.

Jak wynika z danych statystycznych, liczba mieszkańców Niemiec bez korzeni imigranckich skurczyła się od roku 2011 o 885 tys.

Prawie co drugi ma wyższe wykształcenie

Federalny Urządu Statystyczny podaje także, że do Niemiec przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców z wykształceniem wyższym i zawodowym.

Jak wynika z danych statystycznych z 2014, dyplom wyższej uczelni miała prawie co druga osoba w grupie wiekowej od 25 do 35 lat, która przybyła do RFN po 2011 roku. Dla porównania: wśród imigrantów, którzy przybyli do Niemiec do 1990 roku tylko 18 procent miało dyplom ukończenia wyższej uczelni. Wśród imigrantów, którzy przyjeżdżają do Niemiec od 2011 roku 44 procent ma ukończone kształcenie zawodowe.

Wśród rdzennych Niemców osoby z wyższym wykształceniem stanowią 24 procent społeczeństwa.

Skąd przybywają?

W latach 2011-2014 zdecydowanie wzrosła liczba imigrantów z Unii Europejskiej – o 18 procent (620 tys.). Większość z nich przybyła ze wschodu i południa Europy – z Polski, Rumunii, Włoch, Bułgarii i z Węgier.

Z krajów pozaunijnych największy wzrost zanotowano wśród obywateli Chin, Syrii i Indii.

Infografik Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland Deutsch

Największe skupiska imigrantów w krajach związkowych

Dlaczego imigrantów ciągnie Niemiec?

W 2014 roku ankietowano imigrantów w wieku od 16 do 65 lat przybyłych do Niemiec po 1960 roku pytając, dlaczego wybrali akurat ten kraj jako cel emigracji? Imigranci odpowiadali, że poza spełnieniem marzenia o emigracji, powodowało nimi też łączenie rodzin (37 procent) i podjęcie pracy zarobkowej (18 procent). W ostatnich latach wiele uległo zmianie. Od 2008 roku najważniejszym motywem emigracji do Niemiec jest praca (ok. 28 procent). Większość respondentów (57 procent) miało już pracę w chwili przyjazdu do Niemiec.

W Niemczech ożyła debata o ustawie imigracyjnej, która służyć ma sterowaniu napływu cudzoziemców pod kontem potrzeb na rynku pracy. Niemcy są po Stanach Zjednoczonych drugim co do wielkości krajem napływowym.

kna, afp, epd / Barbara Cöllen

Reklama