Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie wspólnie dla uchodźców | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 24.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Społeczeństwo

Chrześcijanie, żydzi i muzułmanie wspólnie dla uchodźców

Największe wspólnoty religijne w Niemczech chcą razem ułatwić uchodźcom integrację. "Czy wiesz, kim jestem?" to nazwa wspieranego przez nich projektu, który zakłada pomoc dla imigrantów w Niemczech.

Integracja dotychczas opierała się głównie na kursach językowych oraz orientacyjnych

Integracja dotychczas opierała się głównie na kursach językowych oraz orientacyjnych

O uruchomieniu projektu poinformowały Konferencja Episkopatu Niemiec oraz Grupa Robocza Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland /ACK/).

Trzecia faza projektu trzech wielkich religii w Niemczech

Pomysł opiera się na realizowanej już wcześniej wspólnej inicjatywie ACK, Centralnej Rady Żydów (Zentralrat der Juden), Centalnej Rady Muzułmanów w Niemczech (Zentralrat der Muslime in Deutschland), Unii Turecko-Islamskiej do spraw Religijnych (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion /DITIB/), Związku Islamskich Centrów Kulturalnych (Verband der Islamischen Kulturzentren) oraz Islamskiej Rady w RFN (Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland). Niemieckie MSW deklaruje przekazanie do 15 tysięcy euro na wsparcie każdej podobnej inicjatywy.

"Czy wiesz, kim jestem?" ("Weißt du, wer ich bin?") to - jak się podkreśla - "projekt trzech wielkich religii dla pokojowego współistnienia w Niemczech". Wcześniej był realizowany w dwóch fazach - w latach 2004-2007 oraz 2008-2011. Od roku 2008 do 2011 wsparcie finansowe od berlińskiego MSW oraz Europejskiego Funduszu Integracyjnego otrzymało 90 lokalnych inicjatyw.

Pojedyncze projekty i oddolne inicjatywy wspierające integrację są bardzo potrzebne

Pojedyncze projekty i oddolne inicjatywy wspierające integrację są nieocenione wobec ogromu zadań

Warunek: Co najmniej jeden muzułmanin w projekcie

Obecna, trzecia faza projektu kładzie szczególny nacisk na współpracę międzyreligijną w kontekście kryzysu migracyjnego. Start programu zaplanowano na ostatni dzień maja (31.05.). Podczas uroczystości w Akademii Katolickiej w Berlinie zostaną zaprezentowane liczne inicjatywy ukierunkowane na pomoc uchodźcom, które pokażą swoje osiągnięcia i będą mogły nawiązać międzywyznaniową współpracę z podobnymi projektami.

Co ciekawe, jednym z warunków stawianych zgłaszanym projektom jest wymóg, by jeden pomysł miał co najmniej dwóch autorów, a z kolei co najmniej jeden z nich był muzułmaninem.

Integracja uchodźców to palący temat

Integracja imigrantów to teraz w Niemczech temat szczególnie istotny. Federalne Ministerstwo Finansów liczy się do roku 2020 z kosztami wysokości prawie 93,6 mld euro. Suma ta obejmuje wydatki na zakwaterowanie i integrację imigrantów oraz środki na zwalczanie przyczyn uchodźstwa w regionach kryzysowych.

Szacuje się, że w tym roku do Niemiec przybędzie 600 tysięcy imigrantów, w przyszłym roku 400 tys. a w następnych latach po 300 tys. W ubiegłym roku w rządowym systemie EASY zarejestrowano ponad milion imigrantów; 477 tys. z nich złożyło wniosek o azyl.

Od listopada 2015 osobom, które złożyły wniosek o azyl i osobom na tak zwanym pobycie tolerowanym, które mają "pomyślną perspektywę pozostania w Niemczech", umożliwiono dostęp do organizowanych przez państwo kursów integracyjnych. Kursy te obejmują naukę języka (600 godzin lekcyjnych) i kurs orientacyjny (60 godzin lekcyjnych). Po zakończeniu kursu jego uczestnicy powinni mieć tak dobrze opanowany niemiecki, by podjąć pracę. Często w przypadku kursów integracyjnych jest więcej chętnych osób niż miejsc.

weisstduwerichbin.de, kna, DW / Dagmara Jakubczak

Reklama