Badania: Integracja jest dla Niemiec nadal niemałym wyzwaniem | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 03.06.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Społeczeństwo

Badania: Integracja jest dla Niemiec nadal niemałym wyzwaniem

Integracja obcokrajowców w Niemczech była tematem pracy badawczej, której wyniki przedstawiono we wtorek (3.06) w Berlinie. Pomimo niewątpliwego postępu w tej dziedzinie, jest jeszcze wiele to zrobienia.

Według przedstawionej we wtorek (3.06) w Berlinie pracy badawczej berlińskiego Instytutu ds. Ludności i Rozwoju problemy z integracją mają przede wszystkim imigranci z Turcji i potomkowie gastarbeiterów z Europy Południowej. Natomiast dla osób wysoko wykwalifikowanych Niemcy są dziś bardzo atrakcyjnym celem imigracji. Dyrektor berlińskiego Instytutu Reiner Klingholz uważa jednak, że Niemcy potrzebują jednolitej polityki imigracyjnej.

Z drugiej strony Niemcy powinny stać się gościnniejszym krajem. To żądanie od lat dominuje w debacie na temat integracji. Choć niektórzy politycy podkreślają, że Niemcy stają się pomału nowoczesnym społeczeństwem imigracyjnym.

Sytuacja imigrantów w Niemczech

Symbolbild Einwanderungsland Deutschland

Nowi obywatele Niemiec: dobrze wykształceni i zintegrowani

Żeby móc odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda sytuacja imigrantów w Niemczech, naukowcy berlińskiego instytutu przeanalizowali wyniki badań, przeprowadzonych przez Federalny Urząd Statystyczny i jego odpowiedniki krajowe w 2010 roku wśród prawie 800 tys. osób.

Pierwszą pracę na ten temat Instytut opublikował w 2009 roku. Od tego czasu integracja imigrantów polepszyła się nieco. Zdaniem naukowców wpłynęły na to poprawa sytuacji gospodarczej i malejące bezrobocie. Niezależnie od tego osoby o cudzoziemskim pochodzeniu są 2-3 razy częściej bez pracy niż Niemcy.

Imigracja w liczbach

W 2013 roku do Niemiec przybyło 440 tys.imigrantów. Pod tym względem Niemcy zajęły 2. miejsce wśród uprzemysłowionych krajów napływowych. W Niemczech żyje, jak wynika z przedstawionej pracy badawczej 7 mln obcokrajowców i 8,5 mln obywateli Niemiec obcego pochodzenia (w grupie poniżej 5 lat - co trzecie dziecko).

Największą grupę, 4,1 mln osób, stanowią przesiedleńcy z byłego ZSRR. Jak wynika z przedstawionej pracy, wśród nich, podobnie jak wśród imigrantów z innych krajów UE, abstrahując od Europy Południowej, jest najmniej osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Jednak najwyższy poziom wykształcenia badacze stwierdzili u osób szukających pracy, które przybywają do Niemiec z krajów UE od 2005 roku.

Turcy kłopotliwą grupą

Największe problemy integracyjne stwarzają nadal imigranci z Turcji. Stanowią oni drugą, największą grupę imigrancką w Niemczech. Przyczyn tego stanu rzeczy badacze dopatrują się w niskim poziomie wykształcenia tej grupy: co 5. imigrant z Turcji i co 3. imigrantka z tego kraju, nie posiadają ani świadectwa ukończenia szkoły, ani też żadnego zawodu.

O straconych szansach integracyjnych mówi się w tej pracy również w odniesieniu do pokolenia gastarbeiterów i niektórych ich potomków z Włoch, Hiszpanii, Grecji i Portugalii.

Najwięcej imigrantów na zachodzie Niemiec

Prawie wszyscy, bo 96,7 procent imigrantów, żyje w zachodnich krajach związkowych i Berlinie i zaledwie 3,3 procent na wschodzie Niemiec.

43,4 procent mieszka w miastach powyżej 100 tys.mieszkańców, a 14,4 procent w gminach, liczących poniżej 10 tys.mieszkańców. W wieku produkcyjnym (od 15-64 lat) jest 2/3 imigrantów.

Niezależnie od wszelkich różnic autorom pracy nasunął się następujący wniosek: Osoby pochodzenia imigranckiego coraz bardziej w swych zachowaniach i modelu życia upodabniają się do Niemców.

tagesschau.de / Iwona D. Metzner

red. odp.: Małgorzata Matzke

Reklama