Ankieta DW: Niemcy zjednoczeni, ale wciąż im daleko do jedności | Nazizm, faszyzm, demokracja – Historia najnowsza Niemiec | DW | 30.09.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Historia Najnowsza

Ankieta DW: Niemcy zjednoczeni, ale wciąż im daleko do jedności

Po 25 latach Niemcy oceniają zjednoczenie kraju jako udane, ale jeszcze niezakończone. By poznać szczegóły, Deutsche Welle zleciło instytutowi badania opinii społecznej dimap przeprowadzenie ankiety.

Prezydent Niemiec Joachim Gauck ma rację, gdy twierdzi, że coraz bardziej zanika podział społeczeństwa na ossis (wschodniech Niemców i wessis (zachodniaków). Tymczasem, coraz wyraźniej dominują ogólnoniemieckie nastroje. Jak wynika z analiz instytutu badań opinii publicznej infratest-dimap, 25 lat zjednoczenia ukształtowało szczególnie u Niemców poniżej 30 roku życia poczucie tożsamości wolne od podziałów na Niemcy zachodnie i wschodnie. Instytut przepytał we wrześniu br. na zlecenie Deutsche Welle ponad tysiąc osób w wieku powyżej 18 lat w kwestii ich stosunku do niemieckiego zjednoczenia. Jak wynika z ankiety, dla osób urodzonych w Dortmundzie, ale wychowanych w Dreźnie, nie ma już podziałów według stron świata.

Młodzi optymiści

Symbolbild Vereinigung Deutschland Zusammenschluss Zusammenwachsen Entwicklung

25 lat od zjednoczenia Niemiec niektórzy wciąż mają wątpliwości, czy jest co świętować

Bilans zjednoczenia wypada w grupie wiekowej od 18-29 lat bardzo optymistycznie. 90 procent ankietowanych jest przekonane, że zjednoczenie Niemiec ma dla innych krajów wręcz modelowy charakter. 79 procent młodych Niemców ocenia wyniki zjednoczenia jako udane i jest z nich bardziej zadowolone niż ich rodzice i dziadkowie. Nawet tam, gdzie procesy integracji są jeszcze stosunkowo mozolne, roczniki Niemców z okresu upadku muru są w ocenie bardzo przychylne. A koszty zjednoczenia, które znają jedynie z opowieści i książek, interesują ich w niewielkim stopniu. Tylko 30 procent sygnalizuje, że obciążenia finansowe z tego tytułu są zbyt wysokie.

Biorąc pod uwagę ogólny ton zadowolenia u osób urodzonych w okresie zjednoczenia, nie dziwi wcale pozytywny bilans u poszczególnych ankietowanych. Dwie trzecie z nich uważa się za beneficjentów zjednoczenia. Wszystkie inne grupy wiekowe są zdania, że tylko w połowie czerpały wynikające z tego korzyści.

Tożsamość na innych zasadach

Na wschodzie Niemiec przeciętne bezrobocie nadal jest wyższe niż na zachodzie. A mimo to dwie trzecie Niemców wschodnich jest zadowolone z aktualnego etapu zjednoczenia. To o 10 procent mniej niż wśród ankietowanych w Niemczech zachodnich.

Nieco wyraźniej widać w ankiecie porównanie wschodu z zachodem RFN w kontekście zakończenia procesu integracji. Wschodnia część kraju odnosi się do tej kwestii bardziej krytycznie. Obie części Niemiec są jednak zgodne co do modelowego charakteru niemieckiego zjednoczenia. 8 z 10 ankietowanych jest przekonanych, że nadaje się ono jako wzór do naśladowania. Choć Niemcy z regionów między Bałtykiem i Szwajcarią Saksońską oceniają zjednoczenie z rezerwą, jednak z osobistego punktu widzenia oceny te wypadają dużo bardziej pozytywnie. Więcej niż dwie trzecie ankietowanych przyznaje, że dzięki zjednoczeniu wiele zmieniło się dla nich na lepsze. Mimo to, co szósty ankietowany podał, że upadek muru i zjednoczenie mają raczej negatywne konsekwencje.

Volker Wagener / tłum. Alexandra Jarecka