TÜRKÇE ANA SAYFA

Kosova: Ataerkil bir hukuk sistemi

Video izle 04:55

Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren yasalar Kosova'da hukuk sistemi içinde var olmayı sürdürüyor. Bu tür düzenlemelerin en somut örneği ise kadınları haklarından mahrum bırakan miras hukuku.