Evropa

San o bekstvu sa Lezbosa

Pogledajte video 05:53

Na primeru izbegličkog kampa Morije na grčkom ostrvu Lezbosu, najbolje se može videti kako funkcioniše politika Evropske unije prema izbeglicama. Ona naime uopšte ne funkcioniše.

  • Datum 27.12.2017
  • Autor Oliver Zalet (Lezbos)