ميديا سنتر

پاکستان: په قبايلي سيمه کې يوه ښځه ټاکنې گټلی شي؟

د پاکستان په قبايلي سيمو کې بايد ښځې د خپل کور د نارينه وو د خوښې کانديد ته خپله رای ورکړي. په دې دودیزه ټولنه کې د خيبر پښتونخوا ايالتي اسامبلۍ ته کانديده ناهيد افریدۍ کور په کور گرځي څو د خلکو رايې خپلې کړي.