ميديا سنتر

امریکا متحده ایالاتو پر کومو هیوادونو بندیزونه وضع کړي؟

امریکا متحده ایالات چې د نړیوالې سوداګرۍ اساس جوړوي ځینې وخت بیا له خپل دغه موقف څخه د نورو رقیبو هیوادونو د مجازاتو له پاره کار اخلي. په دې البوم کې به ولولئ چې امریکا اوسمهال پر کومو هیوادونو بندیزونه وضع کړي دي.