Панорама

Франциско, „политичкиот папа“

Навраќање низ фотографии на заложбите и делата на папата Франциско...