Панорама

Политичари кои станале пријатели

Можат ли светските врвни политичари да бидат пријатели? Одговорот гласи: и да и не. На Денот на пријателството ви ги прикажуваме политичките пријателства и оние кои само наликуваат на тоа.