Свет

Мајка Тереза: Граѓанката на светот од Балканот

Родена во Скопје како Агнес Гонџа Бојаџиу, Мајка Тереза целиот свој живот им го посвети на сиромашните. Во Македонија, Албанија и Косово многу објекти потсетуваат на нејзиниот живот и работа.