Северна Македонија

Македонија- земја на иселеници

Илјадници луѓе секоја година си заминуваат од Македонија во потрага по подобар живот низ земјите на Западна Европа, северна Америка или Австралија. Традицијата не е нова, но во последниве години трендот е растечки.