Панорама

Живот без пластични пакувања

За да се води живот без пластични пакувања е неопходна подготвеност за откажување од некои работи и постигнување компромиси. Обид за живот без пластични пакувања во Берлин - низ слики.