Старт

Дефокусирање: Како трпи вистината во медиумите?

Гледај видео 01:42

Како да ги препознаете манипулациите во медиумите? #ReForMediaMKD #ЕУзаТебе #МедиумскаПисменост