Старт

Да не се повтори: Споменици на теророт

По завршувањето на Втората светска војна, на 8 мај 1945, Германија започна процес на осознавање на нацистичката диктатура и на нејзините злосторства. Спомениците не дозволуваат да бидат заборавени милионите жртви.

  • Датум 30.04.2015
  • Автор М. Цандер, И. Симон / Б. Георгиевски