Media Centar

Golgota migranata na Vučjaku

Čini se da golgota migranata na brdu Vučjak kod Bihaća nikoga ne zanima. Nesretnim ljudima, osim institucionalne brige, nedostaju hrana, lijekovi, liječnici, struja, WC... Među njima ima i djece.

  • Datum 28.06.2019
  • Autor Dirk Planert