Media Centar

BiH: izbjeglice na odlagalištu otpada

Pogledajte video 01:53

Lokalne vlasti u Bihaću žele problem sve većeg broja migranata i izbjeglica riješiti njihovim slanjem u kamp na periferiji grada gdje je prije bilo odlagalište otpada. Ljudi tamo žive u tako užasnim uvjetima da neki razmišljaju i o samoubojstvu. Nemaju krevete, struju, kanalizaciju, WC i medicinsku skrb, a kamp ne smiju napustiti.

  • Datum 26.06.2019
  • Autor Ajdin Kamber