دانش و فناوری

راست و دروغ افسانه‌های رایج درباره رژیم‌های غذایی

آیا ماکارونی چاق‌کننده است؟ آیا هرچه بیشتر ویتامین به بدن برسد بازهم کم است؟ تحقیقات نشان‌می‌دهند که افسانه‌های ناصحیح بسیاری در باره رژیم‌های غذایی موجودند. گالری عکسی در باره بعضی از این افسانه‌ها.

  • تاریخ 24.11.2015
  • نویسنده AJ