ایران

تصاویری از سیل بی‌سابقه در استان‌های شمالی ایران

بارندگی‌های روزهای اخیر باعث سرریز شدن سدهای استان گلستان و طغیان رودخانه‌ها و زیر آب رفتن بخش‌های وسیعی از شرق استان گلستان شد. همزمان سیل در بخش‌هایی از استان مازندران هم خسارت‌های سنگینی را به بار آورد.

  • تاریخ 23.03.2019
  • نویسنده محمود صالحی
  • کلیدواژه‌ها سیل