آلمان

آخرین اجرای مجازات اعدام در آلمان

با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام هنوز در بسیاری از نقاط جهان مجازات مرگ اجرا می‌شود. در آلمان برای آخرین بار ۷۰ سال پیش این مجازات اعمال شد. آخرین فرد محکوم به اعدام در این کشور ریچارد شوو نام داشت.

  • تاریخ 18.02.2019