آلمان

در جستجوی نشانه‌های دوپارگی در برلین

در نهم نوامبر سال ۱۹۸۹ ناگهان مرز میان شرق و غرب آلمان گشوده می‌شود و مردم این رخداد تاریخی را در برابر دروازه‌ براندنبورگ جشن می‌گیرند. دیوار برلین به تاریخ می‌پیوندد. سفری در پی نشانه‌های دوپارگی برلین.

  • تاریخ 09.11.2018