فرهنگ و هنر

گزارش تصویری؛ ستارگان بر فرش قرمز اسکار ۲۰۱۹

بر فرش قرمز اسکار ۲۰۱۹ بسیاری از چهره‌های نام‌آشنای دنیای سینما حضور یافتند. رقابت بر سر هر چه زیباتر بودن روی فرش قرمز در این شب اگر به پای رقابت بر سر اسکار نرسد، دست کمی هم از آن ندارد.