ایران

گسترش دامنه اعتراضات زنان به حجاب اجباری به شیوه "دختران خیابان انقلاب"

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از گسترش دامنه اعتراضات به حجاب اجباری به شیوه "دختر خیابان انقلاب" است. پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که ۲۹ نفر در پی "کشف حجاب" مرتبط با "کمپین چهارشنبه‌های سفید" دستگیر شده‌اند.

  • تاریخ 02.02.2018
  • نویسنده حسین کرمانی