جهان

گزارش تصویری از نجات ایزدی‌ها توسط پیشمرگه‌های کرد

گزارش‌های رسیده از آن حکایت دارند که بیست هزار نفر از ایزدی‌ها به کمک پیشمرگه‌های کرد نجات یافته‌اند. این در حالی است که هنوز سرنوشت هزاران نفر دیگر از پیروان ایزدی‌ها ناروشن است.