سیاست

گزارش تصویری از شمارش آرا به سبک ایرانی

پس از پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، شمارش آرا آغاز شد. نتایج اولیه انتخابات خبرگان در تهران نیز اعلام شد. تصاویر چگونگی شمارش آرا را ببینید.