جهان

گزارش تصویری از سایه مرگ و ویرانی بر کلان‌شهر حلب

بمباران حلب کماکان ادامه دارد. حمله به بیمارستان‌ها اوج ویرانگری را به نمایش می‌گذارد. صدها هزار نفر از کمبود آب و مایحتاج روزانه در رنج هستند. نگاهی به ویرانه‌های حلب.