ایران

کارگران ایرانی به امید درآمد بیشتر راهی کردستان عراق می‌شوند

شنیدن صوت 08:08
  • تاریخ 28.07.2019
  • نویسنده مریم انصاری