جهان

کارنامه یک رئیس‌جمهور به روایت تصویر

دوران زمامداری باراک اوباما به پایان خود نزدیک می‌شود. آیا اوباما رئیس‌جمهور خوبی بود؟ نگاهی به کارنامه او، به موفقیت‌ها و ناکامی‌های‌اش پس از ۸ سال.