ایران

چگونه حجاب تجویزی به حجاب تحمیلی تبدیل شد؟

در جمهوری اسلامی، حجاب به تدریج و در مسیر قدرت‌نمایی ایدئولوژیک، اجباری و جرم‌انگاری شد. الزامی بودن حجاب برای اقلیت‌های مذهبی یا زنان خارجی‌ را هم قاعده‌ کردند؛ قاعده‌ای که حتی عربستان سعودی از آن مستثنی می‌شود.

  • تاریخ 08.02.2018
  • نویسنده مهیندخت مصباح