ایران

پیاده‌شدگان از "قطار انقلاب" به روایت تصویر

در جریان انقلاب سال ۵۷، افراد متفاوتی نقش داشتند. به مرور زمان برخی از آن‌ها به خواست خود از "قطار انقلاب" پیاده شدند. برخی نیز با زور از "قطار انقلاب" به بیرون پرتاب شدند. تصاویر شماری از آن‌ها را در این گزارش ببینید.

  • تاریخ 08.02.2017