جهان

ویرانی تدریجی شهر تاریخی حلب

پیش از جنگ داخلی در سوریه، حلب کلان‌شهری پرجنب‌وجوش، محبوب گردشگران و قلب اقتصادی در شمال این کشور بود. امروز به ویژه بخش شرقی شهر ویرانه‌ای بیش نیست. گالری عکسی از گذشته و حال آثار دیدنی این شهر.

  • تاریخ 25.12.2016