محیط زیست

وقتی با اندکی باران شهرهای ایران مانند ونیز می‌شوند

به گزارش سایت‌های خبری ایران، معضلات و ضعف زیرساخت‌ها در ایران با شدت گرفتن باراندگی هویدا می‌شود و مردم متوجه عمق فاجعه و ضعف زیرساخت‌های محل زندگی خود می‌شوند. در روزهای اخیر سیل در برخی شهرهای ایران جاری شد.

  • تاریخ 12.11.2015
  • نویسنده HK