جهان

همبستگی با برلین در توئیتر

تماشای ویدیو 01:02

یک روز پس از حمله برلین شبکه‌های اجتماعی از پیام‌های همدردی و تسلیت در همین ارتباط از سراسر جهان لبریز است.