جهان

هزاران شهروند قربانی کشمکش بر سر شرق حلب

با بمباران گسترده، هزاران نفر از ساکنان قسمت شرقی شهر حلب در حال فرار هستند. شماری از شهروندانی که فرار کرده‌اند به دست ارتش سوریه دستگیر شده‌اند.

  • تاریخ 10.12.2016