جهان

نگاهی به قربانیان سیاسی کاخ سفید و دولت دونالد ترامپ

نیامده باید شال و کلاه کرده و بروند. شتاب اخراج مقام‌های ارشد در دولت دونالد ترامپ به حدی است که در تصور کسی نمی‌گنجد. ظرف ۷ ماه، افراد زیادی در کاخ سفید طعم اخراج را چشیده‌اند. نگاهی به قربانیان سیاسی دولت ترامپ.