دویچه وله فارسی

نخستین عکس‌های منتشر شده از عملیات نظامی ترکیه در سوریه

ترکیه در سوریه کدام هدف را دنبال می‌کند؟ مقابله با نیروهای وابسته به داعش "دولت اسلامی" یا مقابله با افزایش نفوذ کردها و شکل‌گیری یک منطقه تحت کنترل نیروهای کرد در شمال سوریه؟ عکس‌هایی از عملیات نظامی ترکیه در سوریه: