جهان

نبرد خیابانی با داعش برای بازپس‌گیری غرب موصل

نیروهای عراقی دومین پل شهر موصل روی رود دجله را از داعش پس گرفته‌اند. در ادامه پیشروی نیروهای عراقی برای بازپس‌گیری غرب موصل از چنگ "دولت اسلامی"، نبرد خیابانی سنگینی در جریان است.