ایران

ناآرامی‌های ایران؛ "معترضانی به دنبال تغییرات بنیادین"

تماشای ویدیو 01:55

در جریان اعتراضات شش روزه گذشته در ایران به گفته مقام‌های رسمی دستکم ۲۱ تن کشته و بیش از هزار نفر بازداشت شده‌اند. موج اعتراضات شهرهای کوچک و بزرگ کشور را در بر گرفته است. به گفته نیروهای اپوزیسیون، معترضان به دنبال تغییرات اساسی در نظام حکومتی هستند.

  • تاریخ 03.01.2018