ایران

ممنوعه‌های عجیب و خنده‌دار فقط در ایران

زندگی ایرانیان در دو دنیای متفات از هم جریان دارد. زندگی در شهر و زندگی در زیر پوست شهر. شهروندان در حوزه عمومی و خصوصی با انواع و اقسام باید و نبایدهای رسمی و غیررسمی مواجه‌اند. این قیدوبندها اغلب عجیب و خنده‌دار هستند.

  • تاریخ 15.02.2013
  • نویسنده HK