آلمان

محموله بزرگ هروئین در سیرترشی‌های ایرانی در آلمان

پلیس ‌آلمان ۳۳۰ کیلوگرم هروئین جاسازی شده را در محموله‌ای از ایران کشف کرد. این بزرگ‌ترین محموله هروئینی است که در طول چند دهه گذشته در آلمان کشف و ضبط شده است. دو برادر در این رابطه دستگیر شده‌اند.

  • تاریخ 09.10.2014
  • نویسنده FV / HK