جامعه

عکس‌های تجمع در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان

به دنبال اسیدپاشی‌های روزهای گذشته در اصفهان، صبح ۲۲ مهر تجمعات مختلفی در شهرهای تهران و اصفهان برگزار شد. مردم با شعارهایی علیه دستگاه قضایی و پلیس، خواستار رسیدگی به این پرونده شدند.