ایران

عکس‌هایی از سفر ۵۹ روزه یک آلمانی به ایران

هلنا هِنِکن در زمستان ۱۳۹۱ و بهار ۱۳۹۲ در ایران بوده، از یزد و کرمان تا گرگان و رشت را دیده است. این عکس‌ها حاصل این سفر ۵۹ روزه است.

  • تاریخ 20.01.2016