جهان

صدسالگی انقلاب اکتبر؛ جشنی در کار نیست

تماشای ویدیو 02:58

در روسیه برای صدمین سالگرد انقلاب اکتبر به طور رسمی تدارک خاصی ندیده‌اند. پوتین نیز گرچه میراث‌دار امپراتوری شوراهاست، در قبال این مناسبت، خویشتن‌دار مانده است.